studium zdravotní sestra

Všeobecná sestra - Studijní obor

je ukončen titulem Bc (bakalář). Studiem získá absolvent profesní kvalifikaci v oboru všeobecná sestra, která je předpokladem k výkonu zdravotnického povolání ...

3. lékařská fakulta - Bakalářské studium

Průvodce studiem oboru Veřejné zdravotnictví - kombinovaná forma studia · Opory ... Jedná se o kvalifikační studium poskytující kvalifikaci všeobecné sestry.

POROVNÁNÍ OBORŮ: Všeobecná sestra :: Porovnání oborů ...

9. září 2011 ... Obor Všeobecná sestra je realizován v programu Ošetřovatelství. Jedná se tříleté bakalářské studium. Absolventi mají oprávnění pracovat ...

Vysoká škola zdravotnická - Info o studiu - Praha

Pro diváky budou připravené rozhovory a reportáže o možnostech studia v Praze a ... Studijní program Ošetřovatelství s obory Všeobecná sestra a Porodní ...

Studijní obor: Všeobecná sestra - kombinovaná forma studia

Studijní program: Ošetřovatelství (B5341). Typ studijního programu: bakalářský (Bc.) Forma studia: kombinovaná. Standardní doba studia: tři roky. Obecná ...

VŠPJ | Zájemce o studium | Všeobecná sestra - Jihlava

16. srpen 2013 ... Studijní program: Ošetřovatelství (B 5341) Studijní obor: Všeobecná sestra. Forma studia: prezenční i kombinovaná. Standardní doba studia: 3 ...

Obor Všeobecná sestra / Ostravská univerzita v Ostravě

Všeobecná sestra je schopna po absolvování studia, na základě získaných ... v odborné klinické praxi, zhodnotit aktuální zdravotní stav a biopsychosociální ...

Přijímací řízení - Olomouc

Všeobecná sestra, prezenční a kombinovaná forma studia ... který je absolventem SZŠ oboru Všeobecná sestra, Zdravotnický asistent, Zdravotní laborant či ...

Zdravotní sestra – Wikipedie

Zdravotní sestra (často jen sestra, pro muže vykonávající tuto profesi se ... oboru Všeobecná sestra, nebo tříletého studia na vyšší zdravotnické škole, kde se ...

Studijní obory, VOŠZ Brno - vyšší odborná škola zdravotnická ...

Diplomovaná všeobecná sestra, tříleté denní studium, a vzdělávacího ... studiu, (všeobecného ošetřovatele), která je způsobilá poskytovat zdravotní péči bez ...

všeobecná zdravotní zákon o zdravotnických službách zdravotnický asistent práce všeobecná sestra studium