všeobecná sestra studium

POROVNÁNÍ OBORŮ: Všeobecná sestra :: Porovnání oborů ...

9. září 2011 ... Obor Všeobecná sestra je realizován v programu Ošetřovatelství. Jedná se tříleté bakalářské studium. Absolventi mají oprávnění pracovat ...

Všeobecná sestra - Studijní obor

je ukončen titulem Bc (bakalář). Studiem získá absolvent profesní kvalifikaci v oboru všeobecná sestra, která je předpokladem k výkonu zdravotnického povolání ...

3. lékařská fakulta - Bakalářské studium

Jedná se o kvalifikační studium poskytující kvalifikaci všeobecné sestry. Univerzitní studium dává v dlouhodobějším výhledu předpoklady pro samostatnou práci ...

Obor Všeobecná sestra / Ostravská univerzita v Ostravě

Všeobecná sestra je schopna po absolvování studia, na základě získaných vědomostí z ošetřovatelských, medicínských a humanitních věd a dovedností ...

VŠPJ | Zájemce o studium | Všeobecná sestra - Jihlava

16. srpen 2013 ... Studijní program: Ošetřovatelství (B 5341) Studijní obor: Všeobecná sestra. Forma studia: prezenční i kombinovaná. Standardní doba studia: 3 ...

BSP - Všeobecná sestra (kombinované studium)

28. srpen 2012 ... Zkratka. Název předmětu. Počet kreditů. Rozsah výuky. Zakončení. Doporučený. Rok. Se mestr. TPO/K0011. Individuální ošetřovatelská praxe ...

Studijní obor: Všeobecná sestra - kombinovaná forma studia

Studijní program: Ošetřovatelství (B5341). Typ studijního programu: bakalářský (Bc.) Forma studia: kombinovaná. Standardní doba studia: tři roky. Obecná ...

Všeobecná sestra - kombinované studium, Univerzita Tomáše ... -

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, ...

Všeobecná sestra — Čeština - České Budějovice

3.Všeobecná sestra - prezenční i kombinované studium v LS 2014/2015 probíhá praxe.

Vysoká škola zdravotnická - Info o studiu - Praha

Pro diváky budou připravené rozhovory a reportáže o možnostech studia v Praze a ... Studijní program Ošetřovatelství s obory Všeobecná sestra a Porodní ...

zdravotnický asistent práce studium zdravotní sestra zdravotní asistent práce zdravotnický asistent